Mens

KOST®ZEWA maakt zich hard voor het nemen van verantwoordelijkheid: handelen vanuit je hart en werken met je hoofd geeft je de mogelijkheid het verschil te maken.

Of het nu jouw persoonlijke ontwikkeling betreft of een gezamenlijk doel met je afdeling, bedrijf of instelling. Zonder ‘engagement’ en de overtuiging dat we met elkaar en voor elkaar de uitdagingen van onze tijd tegemoet moeten treden wordt het behalen van succes een lastige opgave.

Persoonlijke communicatie werkt!

‘Samenwerken is de sleutel tot persoonlijk succes, empathisch en intuïtief handelen maken de weg vrij voor verbinding, zingeving en betrokkenheid’

Training en coaching zijn de twee pijlers waarop wij onze Mens-visie hebben gebouwd. Wij zien dat uitdagingen en vraagstukken in de dagelijkse praktijk vaak neerkomen op een onbalans in competenties.

Door mensen goed te begeleiden komt kennis beschikbaar in combinatie met verantwoordelijkheid: het bekende 1 + 1 = 3.

Kennis, vaardigheden, houding en gedrag zijn samen de basis voor persoonlijk succes.

Synergie bereiken we door vanuit ons wereldbeeld met onze relaties te kijken waar behoeftes liggen aan kennis en ontwikkeling. Wij houden dit vervolgens tegen het licht om samen een perspectief en ontwikkel-pad vast te stellen.

Onze on the job trainingsprogramma’s bieden maatwerk in de ontwikkeling van vaardigheden en klantgerichtheid. Professionals kunnen zo concrete doelstellingen bereiken en relaties met opdrachtgevers, medewerkers en klanten worden hiermee verdiept en versterkt. Alles is te leren, echter niet alles hoef je te leren m.a.w. effectief zijn is wat ons betreft de uitkomst van een goede training.

Uiteindelijk moet het in de praktijk gebeuren: vaardigheden toepassen, daar draait het om!

De hoofdmoot van onze Mens-propositie is coaching: binnen onze aanpak sta jij centraal. Wij leveren de inspiratie en tools voor verandering en zoeken de beste weg naar constructief en professioneel samenwerken. Het doel is jouw eigen wijsheid en potentieel in te zetten om een blijvende transitie te bereiken in houding, communicatie en gedrag.

Neem contact op