W.M.Y.T.

Om de ‘Wat bezielt je’ vraag te kunnen beantwoorden kijken wij samen met je naar binnen. Om te zien waar je voor gaat en wat het is dat jou raakt is het interessant te kijken naar de eigen wijsheid die je reeds bezit. Jouw innerlijke route van weten naar voelen (of andersom) is een route die bepaald hoe jij tegen de wereld aankijkt en deze beleeft. Het is immers het hoofd wat de keuzes begrijpt die het hart heeft gemaakt.

Of het nu een merkintroductie of coachingstraject betreft, de centrale vraag is steeds: What makes you tick?

What Makes You Tick?

‘Wat bezielt je? Een veel gehoorde vraag! Vaak is de vrager op zoek naar datgene wat jou in beweging brengt, wat jouw inspiratie is en wat je gedachten en overtuigingen zijn!’

Bezieling en wijsheid gaan hand in hand, op zoek naar de essentie van jou of jouw merk zijn eigen wijsheid en intuïtie een belangrijk vertrekpunt. Los van kennis, opleiding en ervaring is wijsheid onmisbaar om economisch en intermenselijk een transitie te maken naar een nieuwe vorm van kapitalisme die algeheel welzijn als doel heeft.

Om als professional op weg te gaan naar zelfontplooiing, zakelijk succes en een gezond en gezegend leven is het antwoord op de vraag – What and who inspires you? – een belangrijk uitgangspunt.

Zonder inspiratie is de weg van het verleden naar de toekomst slechts een herhaling van zetten, indien jouw persoonlijke verandering/ontwikkeling op basis van relevante waarden en creativiteit ontstaat is deze blijvend en substantieel.

Who and what do you care for? Deze vraag is de basis van alles. Zonder diepgevoelde verbinding en empathie zul je als ondernemer of zelfstandig professional zonder kompas onderweg zijn.

Alles draait binnen onze aanpak om het gezamenlijk realiseren van een verbinding tussen de essentie van jou en/of jouw merk en de wereld om ons heen!

Neem contact op

Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de aarde in de meest brede zin is een commitment van waaruit wij het liefst vertrekken.